מסמך דרישות אתר

דפים בעלי התגית: מסמך דרישות אתר


אפיון אתר

אפיון אתר אינטרנט הוא החלק הטכני הראשוני בין הלקוח למפתח האתר. זהו מסמך דרישות אתר המפרט את מהות האתר, מטרת האתר, כיצד הוא יראה וכיצד הוא יעבוד.   האפיון עשוי להיות מופק ע"י מספר גורמים: הלקוח בעצמו יכתוב את האפיון חברת בניית אתרים ישבו עם הלקוח ויכתבו את האפיון חברה צד ג' המתמחה בהפקת מסמכי אפיון   אם מדובר על אתר פשוט עם מספר רכיבים מצומצם, הלקוח יעדיף להפיק את מסמך דרישות זה, הן משום שהוא מכיר היטב את דרישותיו מכל גורם אחר אם מדובר על עסק עצמאי קטן והן משום היעדר תקציב לכך, שכן מדובר על שעות עבודה. לאחר שהלקוח סיים זאת, הוא יכול לפנות לחברות בניית אתרים עם מסמך זה כמסמך אפיון ראשוני. במקרה שללקוח ישנו אתר מורכב, הוא יעדיף להיפגש עם חברת...
ajax php mysql w3c facebook